Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί η μείωση των οπτικών κραδασμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο “Optical VR” ( 0 Optical VR ).