Επιλέξτε μια μορφή αρχείου για φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ποιότητα εικόνας" ( 0 Ποιότητα εικόνας ).