Η μέτρηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέτρηση" ( 0 Μέτρηση ).