Επιλέξτε On όπως απαιτείται για να μειώσετε την παραμόρφωση της κάννης κατά τη λήψη με ευρυγώνιους φακούς και για να μειώσετε την παραμόρφωση του μαξιλαριού κατά τη λήψη με μακριούς φακούς (σημειώστε ότι το On μπορεί να επιλεγεί αυτόματα με ορισμένους φακούς, οπότε η επιλογή Auto distortion Control θα είναι γκρι έξω και μη διαθέσιμο).