Επιλέξτε το βάθος bit στο οποίο εγγράφονται οι φωτογραφίες NEF (RAW).

Επιλογή Περιγραφή
q 12-bit Οι εικόνες NEF (RAW) εγγράφονται σε βάθος bit 12 bit.
r 14-bit Οι εικόνες NEF (RAW) εγγράφονται σε βάθος bit 14 bit, παράγοντας αρχεία μεγαλύτερα από εκείνα με βάθος bit 12 bit αλλά αυξάνοντας τα δεδομένα χρώματος που καταγράφονται.