Η λειτουργία εστίασης ελέγχει τον τρόπο εστίασης της κάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογή λειτουργίας εστίασης” ( 0 Επιλογή λειτουργίας εστίασης ).