Επιλέξτε τη λειτουργία φλας για το ενσωματωμένο φλας ή τις προαιρετικές μονάδες φλας που είναι τοποθετημένες στο παπούτσι αξεσουάρ της κάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες φλας» ( 0 Λειτουργίες φλας ).