Η κάμερα προσφέρει μια επιλογή από τις ακόλουθες περιοχές εικόνας:

Επιλογή Περιγραφή
a DX (24 × 16) Οι φωτογραφίες εγγράφονται χρησιμοποιώντας μια περιοχή εικόνας 23,5 × 15,7 mm (μορφή DX).
m 1 : 1 (16×16) Οι φωτογραφίες εγγράφονται με λόγο διαστάσεων 1 : 1.
Z 16 : 9 (24×14) Οι φωτογραφίες εγγράφονται με λόγο διαστάσεων 16 : 9.