Velg rollene som er tildelt A ( L ) og J -knappene under avspilling. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

AE-L/AF-L-knapp

Følgende roller kan tilordnes til A ( L )-knappen:

Alternativ Beskrivelse
h Samme som j når du skyter Kontrollen utfører funksjonen som er valgt for Egendefinert innstilling f2 ( Egendefinerte kontroller (fotografering) ) > j AE-L/AF-L-knapp .
g Beskytte Trykk på kontrollen under avspilling for å beskytte det gjeldende bildet.
c Vurdering Trykk på kontrollen og bruk deretter multivelgeren til å rangere gjeldende bilde under avspilling.

OK-knapp

Velg blant alternativene nedenfor. Uansett hvilket alternativ som er valgt, vil filmavspilling startes ved å trykke på J når en film vises på full skjerm.

Alternativ Beskrivelse
n Miniatyrbilde på/av Veksle mellom avspilling på full skjerm og miniatyrbilde.
o Se histogrammer I både fullskjerms- og miniatyravspilling vises et histogram mens J -knappen trykkes ned.
p Zoom på/av Veksle mellom fullskjerms- eller miniatyravspilling og avspillingszoom (for å velge zoomforhold, uthev Zoom på/av og trykk på 2 ). Zoomvisningen er sentrert på det aktive fokuspunktet.
u Velg mappe En mappevalgsdialog vil vises; uthev en mappe og trykk på J for å vise bildene i den valgte mappen.