Velg om eksponeringen skal låses når utløseren trykkes ned.

Alternativ Beskrivelse
O På (halvt trykk) Hvis du trykker utløseren halvveis ned, låses eksponeringen.
P På (seriemodus) Eksponeringen låses bare mens utløseren trykkes helt ned.
Av Å trykke på utløseren låser ikke eksponeringen.