Velg for å forhåndsvise hvordan endringer i innstillinger som hvitbalanse, bildekontroller og eksponeringskompensasjon påvirker farge og lysstyrke i fotomodus, eller velg Av for å justere lysstyrke og fargetone for enkel visning (uavhengig av hvilket alternativ som er valgt, vil effektene av de nevnte innstillingene er alltid synlige i filmmodus). Et g -ikon vises når Av er valgt.