Når fokustopp er aktivert i manuell fokusmodus, indikeres objekter som er i fokus med fargede konturer på skjermen. Velg toppnivå og konturfarge.

  • Toppnivå : Velg mellom 3 (høy følsomhet) , 2 (standard) , 1 (lav følsomhet) og Av ; jo høyere verdi, jo større dybde vil bli vist som i fokus.
  • Høydepunktsfarge : Velg uthevingsfargen.