Velg hvordan kameraet justerer blitsnivået når eksponeringskompensasjon brukes.

Alternativ Beskrivelse
YE Hele rammen Både blitsnivå og eksponeringskompensasjon justeres for å endre eksponeringen over hele bildet.
E Kun bakgrunn Eksponeringskompensasjon gjelder kun bakgrunn.