Hvis Av er valgt, blir skjermen blank under seriefotografering.