Ved standardinnstillingen MTR > under > over ( H ), utføres eksponering, blits og hvitbalanse-bracketing i følgende rekkefølge: det umodifiserte bildet tas først, etterfulgt av bildet med den laveste verdien, etterfulgt av bildet med den høyeste verdien. Hvis Under > MTR > over ( I ) er valgt, vil opptak fortsette i rekkefølge fra laveste til høyeste verdi. Denne innstillingen har ingen effekt på ADL-bracketing.