Velg antall tilgjengelige fokuspunkter for manuelt fokuspunktvalg.

Alternativ Beskrivelse
R Alle poeng Hvert fokuspunkt som er tilgjengelig i gjeldende AF-områdemodus kan velges.
I Annenhvert punkt Antall tilgjengelige fokuspunkter reduseres med tre fjerdedeler (antallet tilgjengelige fokuspunkter i Wide-Aut-AF (L) -modus endres ikke). Bruk for raskt valg av fokuspunkt.