Bruk dette alternativet til å finjustere eksponeringsverdien valgt av kameraet. Eksponeringen kan finjusteres separat for hver målemetode med fra +1 til −1 EV i trinn på 1/6 EV.

Finjustering av eksponering

Eksponeringskompensasjonsikonet ( E ) vises ikke når eksponeringsfinjustering er aktiv. Den eneste måten å finne ut hvor mye eksponering som er endret, er å se mengden i finjusteringsmenyen.