Hvis du velger Ja, kan justeringer som vanligvis gjøres ved å holde en knapp og rotere et kommandohjul gjøres ved å rotere kommandohjulet etter at knappen er sluppet. Dette avsluttes når knappen trykkes ned igjen, utløseren trykkes halvveis ned eller standby-timeren utløper.

  • Utløserknappen for å bruke hjulet gjelder for E og S -knappene.
  • Utløserknapp for å bruke hjulet gjelder også for kontroller som følgende roller er tildelt ved bruk av egendefinerte innstillinger f2 ( egendefinerte kontroller ( fotografering ) ) eller g2 ( egendefinerte kontroller ): Velg bildeområde , Bildekvalitet/størrelse , Hvitbalanse , Still inn bildekontroll , Aktiv D-Lighting , Lysmåling , Blitsmodus/kompensasjon , Utløsermodus , Fokusmodus/AF- områdemodus , Autobracketing , Multieksponering , HDR (høyt dynamisk område) , Eksponeringsforsinkelsesmodus , Topphøydepunkter og Mikrofonfølsomhet .