Velg om bilder kan tas før kameraet fokuserer i fokusmodus AF-C .

Alternativ Beskrivelse
G Utgivelse Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned ( utløserprioritet ).
F Fokus Bilder kan bare tas når kameraet er i fokus ( fokusprioritet ).

Uansett hvilket alternativ som er valgt, låses ikke fokus når AF-C er valgt for fokusmodus. Kameraet vil fortsette å justere fokus til lukkeren utløses.