Velg lengden på utløserforsinkelsen, antall bilder tatt og intervallet mellom bildene i selvutløsermodus.

  • Selvutløserforsinkelse : Velg lengden på utløserforsinkelsen.
  • Antall bilder : Trykk på 1 og 3 for å velge antall bilder som skal tas hver gang utløserknappen trykkes ned.
  • Intervall mellom skudd : Velg intervallet mellom skudd når antall skudd er mer enn 1.