For å velge funksjonene som er tilordnet følgende kontroller i fotomodus, enten de brukes individuelt eller i kombinasjon med kommandohjulene, marker ønsket alternativ og trykk J .

w Fn1-knapp
y Fn2-knapp
j AE-L/AF-L-knapp
k OK-knapp
z Filmopptaksknapp
S Objektiv Fn-knapp
3 Objektiv Fn2-knapp
l Linsekontrollring

Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:

Alternativ w y j k z S 3 l
K Velg midtfokuspunkt
A AF-ON
F Kun AF-lås
E AE-lås (Hold)
D AE-lås (Tilbakestill ved utløsning)
C Kun AE-lås
B AE/AF-lås
r FV-lås
h Blits av
q Forhåndsvisning
1 Bracketing sprakk
4 + NEF (RAW)
n Emnesporing
b Visning av rammenett
p Zoom på/av
O MIN MENY
3 Få tilgang til toppelementet i MIN MENY
K Avspilling
J Velg bildeområde
8 Bildekvalitet/størrelse
m hvit balanse
h Still inn bildekontroll
y Aktiv D-Lighting
w Måling
I / Y Blitsmodus/kompensasjon
v Frigjøringsmodus
z Fokusmodus/AF-områdemodus
t Automatisk bracketing
$ Multieksponering
2 HDR (høyt dynamisk område)
z Eksponeringsforsinkelsesmodus
W Høydepunkter
X Fokus (M/A)  1, 2
q Blenderåpning  2
E Eksponeringskompensasjon  2
9 ISO-følsomhet  2
Ingen  2

Kun tilgjengelig med kompatible linser.

Uansett hvilket alternativ som er valgt, i manuell fokusmodus kan kontrollringen kun brukes til å justere fokus.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alternativ Beskrivelse
K Velg midtfokuspunkt Ved å trykke på kontrollen velges det midtre fokuspunktet.
A AF-ON Ved å trykke på kontrollen starter autofokus.
F Kun AF-lås Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.
E AE-lås (Hold) Eksponering låses når kontrollen trykkes inn, og forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.
D AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn, og forblir låst til kontrollen trykkes inn en gang til, lukkeren utløses eller standby-timeren utløper.
C Kun AE-lås Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.
B AE/AF-lås Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.
r FV-lås Trykk på kontrollen for å låse blitsverdien for den innebygde blitsen eller valgfrie blitsenheter. Trykk igjen for å avbryte FV-låsen.
h Blits av Hvis blitsen er aktivert for øyeblikket, vil den bli deaktivert mens kontrollen trykkes inn.
q Forhåndsvisning Hold kontrollen nede for å forhåndsvise farge, eksponering og dybdeskarphet.
1 Bracketing sprakk Hvis kontrollen trykkes inn mens eksponering eller ADL-bracketing er aktiv i enkeltbildeutløsermodus, vil alle bildene i gjeldende bracketing-program bli tatt hver gang utløserknappen trykkes ned. Hvis hvitbalanse-bracketing er aktiv eller en kontinuerlig utløsermodus er valgt, vil kameraet gjenta bracketing-serien mens utløserknappen holdes nede.
4 + NEF (RAW) Hvis et JPEG-alternativ for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, vil "RAW" vises og en NEF (RAW) kopi vil bli tatt opp med neste bilde tatt etter at kontrollen er trykket (den opprinnelige bildekvalitetsinnstillingen vil bli gjenopprettet når du fjerner finger fra utløseren). NEF (RAW)-kopier tas opp med innstillingen som er valgt for NEF (RAW)-opptak i fotoopptaksmenyen. For å avslutte uten å ta opp en NEF (RAW) kopi, trykk på kontrollen igjen.
n Emnesporing

Ved å trykke på kontrollen under auto-område-AF aktiveres motivsporing; fokuspunktet vil endres til et sigtemiddel og skjermen og søkeren til motivsporingsskjermer.

  • For å avslutte motivsporings-AF, trykk på kontrollen igjen.
b Visning av rammenett Ved å trykke på kontrollen under auto-område-AF aktiveres motivsporing; fokuspunktet vil endres til et sigtemiddel og skjermen og søkeren til motivsporingsskjermer.
p Zoom på/av Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet. Trykk på kontrollen igjen for å zoome ut.
O MIN MENY Ved å trykke på kontrollen vises "MIN MENY".
3 Få tilgang til toppelementet i MIN MENY Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY." Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.
K Avspilling Trykk på kontrollen for å starte avspilling.
J Velg bildeområde Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet.
8 Bildekvalitet/størrelse Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et bildekvalitetsalternativ og underkommandohjulet for å velge bildestørrelse.
m hvit balanse Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et hvitbalansealternativ (i noen tilfeller kan et underalternativ velges ved å bruke underkommandohjulet).
h Still inn bildekontroll Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en bildekontroll.
y Aktiv D-Lighting Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting.
w Måling Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ.
I / Y Blitsmodus/kompensasjon Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge en blitsmodus og underkommandohjulet for å justere blitseffekten.
v Frigjøringsmodus Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge en utløsermodus. I Kontinuerlig L eller Selvutløser- modus kan du rotere underkommandohjulet for å velge framhastighet eller utløserforsinkelse.
z Fokusmodus/AF-områdemodus Trykk på kontrollen og roter hoved- og underkommandohjulene for å velge fokus- og AF-områdemodus.
t Automatisk bracketing Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge antall bilder, og underkommandohjulet for å velge intervalltrinn eller Aktiv D-Lighting-mengde.
$ Multippel eksponering Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge antall bilder.
2 HDR (høyt dynamisk område) Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge eksponeringsdifferensial.
z Eksponeringsforsinkelsesmodus Trykk på kontrollen og drei et kommandohjul for å velge utløserforsinkelsen.
W Høydepunkter Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et toppnivå og underkommandohjulet for å velge toppfargen.
X Fokus (M/A) Autofokus kan overstyres ved å rotere kontrollringen mens utløseren trykkes halvveis ned (autofokus med manuell overstyring). For å refokusere med autofokus, løft fingeren fra utløseren og trykk den halvveis ned igjen.
q Blenderåpning Bruk kontrollen til å justere blenderåpningen.
E Eksponeringskompensasjon Bruk kontrollen til å justere eksponeringskompensasjonen.
9 ISO-følsomhet Roter linsekontrollringen for å justere ISO-følsomheten.
Ingen Kontrollen har ingen effekt.