Velg bildefremføringshastigheten for lavhastighets kontinuerlig utløsermodus.