Hvis ( W ) er valgt, vises eksponeringsindikatoren med negative verdier til venstre og positive verdier til høyre. Plukke ut ( V ) for å vise positive verdier til venstre og negative verdier til høyre.