Velg hvor lenge kameravisningen skal være på når ingen operasjoner utføres. Ulike innstillinger kan velges for avspilling , menyer , bildegjennomgang og standby-timer ; Vær oppmerksom på at hver av disse forsinkelsene forlenges med ett minutt i selvutløsermodus. Standby-timer bestemmer hvor lenge skjermen eller søkervisningen forblir på når ingen operasjoner utføres under opptak (skjermen og søkeren dimmes noen sekunder før standby-timeren utløper). Velg kortere utkoblingsforsinkelser for lengre batterilevetid.