Velg typen lukker som brukes for fotografier.

Alternativ Beskrivelse
O Auto Kameraet velger lukkertype automatisk i henhold til lukkerhastighet. Den elektroniske frontgardinlukkeren brukes til å redusere uskarphet forårsaket av kamerarystelser ved lave lukkerhastigheter.
P Mekanisk lukker Kameraet bruker den mekaniske lukkeren for alle bilder.
x Elektronisk frontgardinlukker Kameraet bruker den elektroniske frontgardinlukkeren for alle bilder.

"Mekanisk lukker"

Mekanisk lukker er ikke tilgjengelig med enkelte objektiver.

"Elektronisk frontgardinlukker"

Den raskeste lukkerhastigheten som er tilgjengelig når elektronisk frontgardinlukker er valgt, er 1/2000 s.