Velg hvor raskt fokus reagerer når motivet forlater fokuspunktet eller noe passerer mellom motivet og kameraet i filmmodus. Velg mellom verdier mellom 7 (Lav) og 1 (Høy) . Jo høyere verdi, desto langsommere respons og jo mindre sannsynlighet er det for å miste fokus på originalmotivet når noe passerer mellom motivet og kameraet. Jo lavere verdien er, desto raskere reagerer kameraet på at motivet forlater fokusområdet ved å flytte fokus til et nytt motiv i det samme området.