Maksimalt antall bilder som kan tas i en enkelt serie i kontinuerlige utløsermoduser kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 1 og 100. Merk at uansett hvilket alternativ som er valgt, er det ingen grense for antall bilder som kan tas i en enkelt serie når en lukkerhastighet på 1 s eller lavere er valgt i modus S eller M .

Minnebufferen

Uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling d2, vil opptaket tregere når minnebufferen fylles ( r00 ).