Velg om E -knappen er nødvendig for eksponeringskompensasjon.

  • På (automatisk tilbakestilling) : I modusene P , S , og A , kan eksponeringskompensasjon stilles inn ved å rotere kommandohjulet som ikke brukes for lukkerhastighet eller blenderåpning (enkel eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i andre moduser). Innstillingen valgt med kommandohjulet tilbakestilles når kameraet slås av eller standby-timeren utløper (eksponeringskompensasjonsinnstillinger valgt med E -knappen tilbakestilles ikke).
  • : Som ovenfor, bortsett fra at eksponeringskompensasjonsverdien valgt med kommandohjulet ikke tilbakestilles når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.
  • Av : Eksponeringskompensasjon stilles inn ved å trykke på E -knappen og rotere hovedkommandohjulet.