Velg den laveste lukkerhastigheten som er tilgjengelig når front- eller bakgardinsynkronisering eller rødøyereduksjon brukes i modus P eller A (uavhengig av innstillingen som er valgt, kan lukkerhastighetene være så langsomme som 30 s i modusene S og M eller ved blits innstillinger for langsom synkronisering, langsom synkronisering med bakre gardin eller reduksjon av røde øyne med langsom synkronisering).