Velg om kameraet oppdager og fokuserer på ansikter eller øyne, enten av menneskelige portrettmotiver eller av hunder og katter, når auto-område-AF er valgt for AF-område-modus.

Alternativ Beskrivelse
Ansikts- og øyegjenkjenning på Når kameraet oppdager et portrettmotiv, fokuserer det automatisk på det ene eller det andre av motivets øyne, eller på motivets ansikt hvis øynene ikke registreres.
Ansiktsgjenkjenning på Når kameraet oppdager et portrettmotiv, fokuserer det automatisk på motivets ansikt.
Dyredeteksjon på Når kameraet oppdager et ansikt til en hund eller katt, fokuserer det automatisk på det ene eller det andre av motivets øyne. Hvis øynene ikke registreres, vil kameraet i stedet fokusere på motivets ansikt.
Av Ansikts- og øyegjenkjenning deaktivert.