Tilpass driften av hoved- og underkommandoskivene.

  • Reversert rotasjon : Reverser rotasjonsretningen til kommandohjulene for utvalgte operasjoner. Uthev alternativer og trykk på 2 for å velge eller oppheve valget, og trykk deretter på J for å lagre endringer og avslutte.

  • Endre hoved/sub : Velg rollene som spilles av kommandohjulene for eksponerings- og fokusoperasjoner.

    • Eksponeringsinnstilling : Hvis er valgt, vil hovedkommandohjulet kontrollere blenderåpningen og underkommandohjulets lukkerhastighet. Hvis På (Modus A) er valgt, vil hovedkommandohjulet brukes til å stille inn blenderåpning kun i modus A.
    • Autofokusinnstilling : Dette alternativet gjelder for den kontrolltildelte Fokusmodus/AF-områdemodus ved bruk av egendefinert innstilling f2 ( Egendefinerte kontroller (fotografering) ). Hvis er valgt, kan fokusmodus velges ved å holde kontrollen nede og rotere underkommandohjulet, AF-områdemodus ved å holde kontrollen nede og rotere hovedkommandohjulet.
  • Menyer og avspilling : Velg Av for å bruke multivelgeren for menyer og avspilling. Hvis eller På (ekskludert bildegjennomgang) er valgt, kan hovedkommandohjulet brukes til å velge bildet som vises under avspilling på full skjerm og til å markere miniatyrbilder og menyelementer. Underkommandohjulet brukes i avspilling på full skjerm for å hoppe forover eller bakover i henhold til alternativet som er valgt for fremvisning av underskive, og i miniatyravspilling for å side opp eller ned. Mens menyene vises, vil du vise undermenyen for det uthevede alternativet ved å rotere underkommandohjulet til høyre, mens du roterer det til venstre for å vise forrige meny. For å gjøre et valg, trykk på 2 eller J . Velg På (ekskludert bildevisning) for å forhindre at kommandohjulene brukes til avspilling under bildevisning.
  • Bildefremføring av underhjul : Når eller På (ekskludert bildegjennomgang) er valgt for Menyer og avspilling , kan underkommandohjulet roteres under avspilling på full skjerm for å velge en mappe, for å hoppe 10 eller 50 bilder forover eller bakover kl. en gang, eller for å hoppe til neste eller forrige beskyttede bilde, neste eller forrige bilde, neste eller forrige film, eller neste eller forrige bilde med en valgt vurdering (for å velge vurdering, uthev Rating og trykk 2 ).