Velg om skyggelegging skal brukes for å indikere høylys (lyse områder av rammen) og velg nivået av lysstyrke som trengs for å utløse fremhevingsvisningen.

  • Visningsmønster : For å aktivere fremhevingsvisningen, velg Mønster 1 eller Mønster 2 .

    Høydepunkter

    Mønster 1

    Mønster 2

  • Høydepunktsvisningsterskel : Velg lysstyrken som trengs for å utløse filmfremhevingsvisningen. Jo lavere verdien er, desto større lysstyrkespekter som vises som høydepunkter. Hvis 255 er valgt, vil fremhevingsskjermen kun vise områder som er potensielt overeksponert.

Marker Display

Hvis både fremhevingsvisning og topphøydepunkter er aktivert, vil bare topphøydepunkter vises i manuell fokusmodus. For å vise fremhevingsvisningen, velg Av for egendefinert innstilling d9 ( Topphøydepunkter ) > Toppnivå .