Velg hvordan kameraet justerer blitsnivået når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert.

Alternativ Beskrivelse
e Emne og bakgrunn Kameraet tar hensyn til både hovedmotivet og bakgrunnsbelysningen når du justerer ISO-følsomheten.
f Kun emne ISO-følsomheten justeres kun for å sikre at hovedmotivet er korrekt eksponert.