Velg fokushastighet for filmmodus. For å velge når det valgte alternativet gjelder, uthev Når du skal bruke og trykk på 2 . Velg mellom Alltid (det valgte alternativet gjelder når kameraet er i filmmodus) og Bare under opptak (det valgte alternativet gjelder kun mens opptak pågår; andre ganger er fokushastigheten "+5", eller med andre ord som raskt mulig).