Věnujte několik minut seznámení s názvy a funkcemi ovládacích prvků a s indikacemi fotoaparátu. Tuto část je výhodné si založit a odkazovat se na ni během čtení dalších částí návodu.