Chcete-li zobrazit uživatelské funkce, vyberte v menu fotoaparátu kartu A.

Uživatelské funkce slouží k uživatelskému přizpůsobení chování fotoaparátu.

Hlavní menu

Skupiny uživatelských funkcí

K dispozici jsou následující uživatelské funkce:

Uživatelská funkce 1
  Reset uživatelských funkcí
a Automatické zaostřování
a1 Volba priority v režimu AF-C
a2 Volba priority v režimu AF-S
a3 Sledování objektu s blokací
a4 Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí
a5 Použitá zaostřovací pole
a6 Uložení polí podle orientace
a7 Aktivace zaostřování
a8 Omez. volby činnosti zaost. polí
a9 Přep. zaostř. polí dokola
a10 Možnosti zaostřovacích polí
a11 AF pro nízkou hladinu osvětlení
a12 Vestavěné pomocné světlo AF
a13 Man. zaostř. kroužek v r. AF 2
b Měření/expozice
b1 Krok nastav. expozice (EV)
b2 Snadná korekce expozice
b3 Velikost zdůraz. středu
b4 Jemné doladění expozice
c Časovače/expoziční paměť
c1 Tlačítko spouště jako AE-L
c2 Samospoušť
c3 Zpoždění automat. vypnutí
d Snímání/indikace
d1 Sním. frekvence v režimu CL
d2 Max. počet snímků série
d3 Možnosti synchroniz. spouštění
d4 Opožděné spuštění závěrky
d5 Typ závěrky
d6 Omezení volby obrazových polí
d7 Pořadí čísel souborů
d8 Aplikace nastav. pro živý náhled
d9 Zobrazení pomocné mřížky
d10 Zvýraznění pro zaostřování
d11 Zobrazit vše při sériovém snímání
e Bracketing/blesk
e1 Synchroniz. čas pro blesk
e2 Čas záv. pro práci s bleskem
e3 Kor. exp. při použití blesku
e4 Automat. regulace citl. ISO pro c
e5 Modelovací záblesk
e6 Bracketing (režim M)
e7 Pořadí bracketingu
f Ovládací prvky
f1 Přizpůsobení menu i
f2 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
f3 Tlačítko OK
f4 Aretace času závěrky a clony
f5 Uživ. nastavení ovladačů
f6 Uvolnit tlač. a použít volič
f7 Obrácení indikací
g Videosekvence
g1 Přizpůsobení menu i
g2 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
g3 Tlačítko OK
g4 Rychlost AF
g5 Citlivost AF sledování
g6 Zobrazení nejvyšších jasů

Položky modifikované ze svých výchozích nastavení jsou indikovány hvězdičkou („U“).

K dispozici pouze v kombinaci s kompatibilními objektivy.

Viz také

Výchozí nastavení položek menu viz „Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí“ (0 Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí).