Korekce zábleskové expozice slouží k úpravě zábleskové expozice o –3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV, tj. ke změně jasu hlavního objektu vzhledem k pozadí snímku. Záblesková expozice může být zvýšena pro světlejší zobrazení hlavního objektu nebo snížena pro redukci nežádoucích jasů a reflexů. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší hlavní objekt a záporné hodnoty korekce produkují tmavší hlavní objekt.

Pro výběr hodnoty korekce zábleskové expozice použijte položku Korekce zábleskové expozice v menu fotografování. Při jiných hodnotách než ±0,0 se na zobrazovači a kontrolním panelu zobrazí symbol Y.

Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením korekce zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. Korekce zábleskové expozice není resetována vypnutím fotoaparátu.