Pokud je blesk s podporou unifikovaného nastavení blesku (SB-5000, SB-500, SB-400 a SB-300) nasazený do sáněk pro upevnění příslušenství, lze stisknutím tlačítka DISP v režimu fotografování (0 Tlačítko DISP) zobrazit informace o blesku na zobrazovači fotoaparátu. Zobrazované informace se liší v závislosti na zábleskovém režimu.

TTL

1 Indikace připravenosti k záblesku
2 Symbol osvětlení nepřímým zábleskem (zobrazuje se při vyklopení hlavy blesku nahoru)
3 Varování pozice hlavy blesku (zobrazuje se, pokud není hlava blesku ve správné pozici)
4

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

5 Korekce zábleskové expozice (TTL)
6 Zábleskové režimy
7 Indikace blokování zábleskové expozice
8 Korekce zábleskové expozice

Automatický externí blesk

1

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

2 Korekce zábleskové expozice automatického externího blesku

Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti

1

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

2 Korekce zábleskové expozice (manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti)
3 Vzdálenost

Manuální zábleskový režim

1

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

2 Výkon záblesku

Stroboskopický zábleskový režim

1 Zábleskový režim (řízení záblesku)
2 Výkon záblesku
3

Počet odpálených záblesků (Záblesky)

Frekvence

Informace o blesku a nastavení fotoaparátu

Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu, času závěrky, clony a citlivosti ISO.

Změna nastavení blesku

Nastavení blesku lze změnit stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk. Dostupné možnosti se liší podle typu blesku a zvoleného nastavení. Rovněž můžete odpálit zkušební záblesk.