Chcete-li přenést snímky do počítače, propojte fotoaparát prostřednictvím bezdrátové sítě nebo dodávaného kabelu USB.

Připojení prostřednictvím USB

Pokud se k propojení fotoaparátu s počítačem se spuštěnou aplikací ViewNX-i použije dodávaný kabel USB, můžete zkopírovat snímky do počítače, kde je lze zobrazovat, upravovat a spravovat.

Instalace softwaru ViewNX-i

Z následující webové stránky si stáhněte instalační program softwaru ViewNX-i a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci (stávající uživatelé by se měli ujistit, že mají staženu nejnovější verzi softwaru, protože starší verze nemusí podporovat fotoaparát). Je nutné připojení k internetu. Informace o systémových a dalších požadavcích viz webové stránky společnosti Nikon pro vaši oblast.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Pro jemné doladění vzhledu snímků nebo změny nastavení snímků NEF (RAW) a jejich uložení v jiných formátech použijte software Nikon Capture NX-D. Software Capture NX-D je k dispozici ke stažení na následující webové stránce:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kopírování snímků do počítače

Podrobné pokyny viz on-line nápověda k softwaru ViewNX-i.

 1. Zapojte kabel USB.

  Po vypnutí fotoaparátu a kontrole vložení paměťové karty zapojte vyobrazeným způsobem dodávaný kabel USB.

  USB rozbočovače

  Fotoaparát připojte přímo k počítači; kabel nepřipojujte přes USB rozbočovač ani klávesnici.

  Použijte spolehlivý zdroj energie

  Abyste zamezili výpadku při přenosu dat, ujistěte se, že je baterie ve fotoaparátu plně nabitá.

  Zapojení kabelů

  Před zapojením nebo odpojením propojovacích kabelů se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý. Při zapojování kabelu nepoužívejte sílu, ani se nepokoušejte propojovat konektory šikmo.

 2. Zapněte fotoaparát.

  Spustí se komponenta Nikon Transfer 2 softwaru ViewNX-i (zobrazí-li se zpráva s výzvou k výběru programu, vyberte Nikon Transfer 2). Pokud se Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, spusťte aplikaci ViewNX-i a klepněte na symbol „Import (Importovat)“.

  Windows 7

  Zobrazí-li se následující dialog, vyberte níže popsaným způsobem Nikon Transfer 2.

  1. V části Import pictures and videos (Importovat snímky a videosekvence) klepněte na možnost Change program (Změnit program). Zobrazí se dialog pro výběr programu; vyberte Nikon Transfer 2 a klepněte na tlačítko OK.

  2. Poklepejte na tlačítko .

  Windows 10 a Windows 8.1

  Operační systémy Windows 10 a Windows 8.1 mohou po připojení zobrazit výzvu Přehrát automaticky. Klepnutím v dialogovém okně a následným klepnutím na možnost Nikon Transfer 2 vyberte Nikon Transfer 2.

  macOS/OS X

  Pokud se Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, ověřte správné připojení fotoaparátu a poté spusťte Image Capture (aplikace dodávaná s operačním systémem macOS nebo OS X) a vyberte Nikon Transfer 2 jako aplikaci, která se spustí při rozpoznání fotoaparátu.

 3. Klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos).

  Snímky na paměťové kartě se zkopírují do počítače.

  Klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos)

  Přenos videosekvencí

  Nepokoušejte se přenášet videosekvence z paměťové karty, pokud je vložena v jiném fotoaparátu. Mohlo by to vést k vymazání videosekvencí, aniž by byly přeneseny.

  Během přenosu

  Během přenosu dat nevypínejte fotoaparát a neodpojujte kabel USB.

 4. Vypněte fotoaparát.

  Jakmile je přenos dokončen, vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.

Bezdrátové sítě (Wi-Fi)

Pro připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi lze použít následující metody. Další informace viz Příručka pro práci v síti.

Vestavěné připojení Wi-Fi

Pro připojení k počítačům – ať již přímé nebo prostřednictvím bezdrátového směrovače použijte položku Připojit k PC v menu nastavení fotoaparátu.

Připojení prostřednictvím bezdrátového směrovače

Přímé bezdrátové spojení

Bezdrátové síťové rozhraní WT-7

Je-li fotoaparát propojen s volitelným bezdrátovým síťovým rozhraním WT-7, lze použít k propojení s počítači nebo servery ftp položku Bezdrátové síťové rozhraní (WT-7) v menu nastavení.

Rozhraní WT-7 použijte pro připojení k sítím Ethernet a spolehlivější propojení s bezdrátovými sítěmi. S využitím aplikace Camera Control Pro 2 (dostupná samostatně) lze fotoaparát dálkově ovládat a ukládat pořizované snímky přímo do počítače.