Můžete pořizovat snímky s využitím blesku upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu nebo můžete použít jeden nebo více dálkově ovládaných blesků Remote.

Blesky upevněné na fotoaparátu

Fotografování s použitím blesku upevněného na fotoaparátu způsobem popsaným v části „Použití blesku na fotoaparátu“ (0 Použití blesku na fotoaparátu).

Fotografování s dálkově ovládanými blesky Remote

Fotografování s jedním nebo více blesky Remote s využitím bezdrátového řízení záblesku (Pokrokové bezdrátové osvětlení, AWL) způsobem popsaným v části „Fotografování s dálkově ovládanými blesky Remote“ (0 Fotografování s dálkově ovládanými blesky Remote).