Pro výběr zábleskového režimu použijte položku Zábleskový režim v menu fotografování. Dostupnost jednotlivých možností závisí na režimu vybraném pomocí voliče expozičních režimů.

Možnost Popis K dispozici v režimu
I Doplňkový záblesk
(synchronizace na první lamelu)
Při každé expozici snímku je odpálen záblesk. V režimech P a A se čas závěrky automaticky nastaví na hodnoty v rozmezí 1/200 s (nebo 1/8 000 s při použití automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku) až 1/60 s. b, P, S, A, M
J Redukce efektu červených očí
(redukce efektu červených očí)
Použijte pro portréty. Záblesk je odpálen při každé expozici snímku, ale před jeho spuštěním se rozsvítí světlo předblesku proti červeným očím na blesku nebo fotoaparátu pro potlačení „červených očí“ (je nutný blesk vybavený redukcí efektu červených očí). Nedoporučuje se pro pohyblivé objekty a další situace, ve kterých je nutná rychlá reakce závěrky. Během fotografování nepohybujte fotoaparátem.
K Syn. s dlouh. časy + red. červ. očí
(redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy)
Stejný režim jako Redukce efektu červených očí, ale časy závěrky se automaticky prodlužují pro dosažení správné expozice pozadí dostupným trvalým osvětlením v noci nebo za nízké hladiny osvětlení. Tuto možnost použijte, chcete-li zahrnout do expozice svých portrétních snímků osvětlení pozadí. Doporučuje se použít stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu. P, A
L Synchronizace s dlouhými časy
(synchronizace s dlouhými časy)
Stejný režim jako Doplňkový záblesk, ale časy závěrky se automaticky prodlužují pro dosažení správné expozice pozadí dostupným trvalým osvětlením v noci nebo za nízké hladiny osvětlení. Tuto možnost použijte, chcete-li expozičně zachytit objekt i pozadí. Doporučuje se použít stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu.
M Synchronizace na druhou lamelu
(synchronizace na druhou lamelu)
K odpálení záblesku dojde bezprostředně před zavřením závěrky, což vede ke správnému zobrazení světelných stop pohybujících se světelných zdrojů ve směru pohybu. Doporučuje se použít stativ, aby se zamezilo rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu. Výběrem režimu P nebo A po výběru této možnosti se nastaví zábleskový režim na možnost Synchronizace s dlouhými časy. Mějte na paměti, že tuto možnost nelze použít se studiovými blesky, protože nelze dosáhnout správné synchronizace. P, S, A, M
s Vypnutý blesk Blesk nepracuje. b, P, S, A, M