Chcete-li zobrazit položky menu retušování, vyberte v menu fotoaparátu kartu N.

Položky v menu retušování jsou používány k vytvoření oříznutých nebo retušovaných kopií existujících snímků. Menu retušování se zobrazí pouze v případě, že je ve fotoaparátu vložena paměťová karta obsahující snímky.

Možnost

Lze zvolit pouze stisknutím tlačítka G a výběrem karty N.

Lze zobrazit pouze stisknutím tlačítka i a výběrem položky Retušování během zobrazení retušovaného snímku nebo originálu.

Tvorba retušovaných kopií

Chcete-li vytvořit retušovanou kopii:

 1. Vyberte položku v menu retušování.

  Pomocí tlačítek 1 a 3 vyberte položku a potvrďte výběr stisknutím tlačítka 2.

 2. Vyberte snímek.

  Vyberte snímek a stiskněte tlačítko J. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X .

  Retušování

  V případě snímků pořízených při nastavení kvality obrazu NEF + JPEG mohou být retušovány pouze snímky NEF (RAW). Fotoaparát nemusí být schopen zobrazit nebo retušovat snímky vytvořené pomocí jiných zařízení.

 3. Vyberte možnosti retušování.

  Další informace viz části související s vybranými položkami. Chcete-li práci ukončit bez vytvoření retušované kopie, stiskněte tlačítko G.

  Zpoždění automat. vypnutí

  Pokud nejsou po určitou dobu prováděny žádné činnosti, zobrazovač se vypne a prováděné operace jsou zrušeny. Všechny neuložené změny budou ztraceny. Chcete-li prodloužit dobu, po kterou zůstává zobrazovač zapnutý, vyberte delší dobu zobrazení menu v uživatelské funkci c3 (Zpoždění automat. vypnutí) > Menu.

 4. Vytvořte retušovanou kopii snímku.

  Stisknutím tlačítka J vytvořte retušovanou kopii snímku. Retušované kopie jsou označeny symbolem p.

Retušování aktuálního snímku

Chcete-li vytvořit retušovanou kopii aktuálního snímku, stiskněte tlačítko i a vyberte položku Retušování.

Retušované kopie

Většinu volitelných položek pro retušování lze aplikovat na kopie vytvořené pomocí jiných retušovacích funkcí, avšak (s výjimkou položky Oříznutí videosekvencí) každou položku lze aplikovat pouze jednou (mějte na paměti, že vícenásobné úpravy mohou vést ke ztrátě detailů). Položky, které nelze aplikovat na aktuální snímek, jsou vyznačeny šedě a nejsou dostupné.

Kvalita a velikost obrazu

Kromě kopií vytvořených pomocí položek Zprac. snímků NEF (RAW), Oříznutí snímků a Změna velikosti snímku mají kopie stejnou velikost jako originály. Kopie vytvořené ze snímků JPEG mají stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky, zatímco oříznuté kopie a kopie se změněnou velikostí vytvořené ze snímků NEF (RAW) a TIFF (RGB) jsou ukládány ve formátu JPEG Jemným.