Stisknutím tlačítka O lze vymazat aktuální snímek nebo lze použít položku Mazání snímků v menu přehrávání pro vymazání více snímků současně, všech snímků pořízených k vybranému datu nebo všech snímků v aktuální přehrávané složce (chráněné snímky nelze vymazat). Při mazání snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.

Během přehrávání

Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O.

 1. Stiskněte tlačítko O.

  Zobrazí se dialog pro potvrzení.

 2. Znovu stiskněte tlačítko O.

  Chcete-li vymazat snímek, stiskněte znovu tlačítko O. Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.

Menu přehrávání

Položka Mazání snímků v menu přehrávání obsahuje níže uvedené možnosti. Mějte na paměti, že v závislosti na počtu snímků může vymazání snímků trvat určitou dobu.

Možnost Popis
Q Vybrané Vymazání vybraných snímků.
i Vybrat datum Vymazání všech snímků pořízených k vybranému datu (0 Vybrat datum: Mazání snímků pořízených k vybraným datům).
R Všechny Vymazání všech snímků ve složce aktuálně vybrané pro přehrávání (0 Přehrávaná složka).

Vybrané: Vymazání vybraných snímků

Chcete-li vymazat více vybraných snímků, vyberte možnost Vybrané a postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Vyberte snímky.

  Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek a stisknutím tlačítka W (Q) potvrďte nebo zrušte výběr. Vybrané snímky jsou označeny symbolem O (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X.). Postup podle potřeby opakujte pro výběr dalších snímků.

 2. Vymažte vybrané snímky.

  Stiskněte tlačítko J. Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J.

Vybrat datum: Mazání snímků pořízených k vybraným datům

Chcete-li vymazat všechny nechráněné snímky pořízené k vybraným datům, vyberte možnost Mazání snímků > Vybrat datum v menu přehrávání a postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Vyberte data.

  Vyberte datum a stisknutím tlačítka 2 vyberte všechny snímky pořízené k vybranému datu. Vybrané snímky jsou označeny symbolem M. Postup podle potřeby opakujte pro výběr dalších dat; pro zrušení výběru data proveďte jeho výběr a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vymažte snímky pořízené k vybraným datům.

  Stiskněte tlačítko J. Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J.