Fotoaparát lze připojit pomocí volitelného kabelu High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 Další příslušenství) nebo pomocí kabelu HDMI typu C (dostupný samostatně od třetích výrobců) k videozařízením s vysokým rozlišením. Před připojením nebo odpojením kabelu HDMI vždy vypněte fotoaparát.

Zapojte do fotoaparátu

Zapojte do zařízení s vysokým rozlišením (zvolte kabel s konektorem pro zařízení HDMI)

Zobrazovače HDMI

Po připojení fotoaparátu k televizoru HDMI nebo jinému zobrazovači nalaďte zařízení na kanál HDMI, potom zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko K. Snímky se při přehrávání zobrazí na obrazovce televizoru. Hlasitost přehrávání zvuku lze nastavovat pomocí ovládacích prvků televizoru; ovládací prvky fotoaparátu nelze použít.

Záznamová zařízení HDMI

Fotoaparát může zaznamenávat video přímo na připojená záznamová zařízení HDMI. Některá záznamová zařízení navíc spouští a zastavují záznam v reakci na ovládací prvky fotoaparátu. Pro nastavení výstupu HDMI použijte položku HDMI v menu nastavení.

 • Výstupní rozlišení: Tato položka slouží k nastavení formátu snímků posílaných na zařízení HDMI. Pokud je vybrána možnost Automaticky, fotoaparát volí vhodný formát automaticky.
 • Pokročilé: Úprava níže uvedených nastavení.

  • Výstupní rozsah: Pro většinu situací se doporučuje možnost Automaticky. Pokud není fotoaparát schopen určit správný výstupní rozsah videosignálu RGB pro zařízení HDMI, můžete vybrat pro zařízení se vstupním rozsahem videosignálu 16 až 235 možnost Limitovaný rozsah a pro zařízení se vstupním rozsahem videosignálu 0 až 255 možnost Plný rozsah. Pokud zaznamenáte ztrátu detailů ve stínech, vyberte možnost Limitovaný rozsah, pokud jsou stíny „vybělené“ či příliš jasné, vyberte možnost Plný rozsah.
  • Ovládání externího záznamu: Povolení ovládání externího záznamu umožňuje použít ovládací prvky fotoaparátu ke spuštění a k zastavení záznamu v době, kdy je fotoaparát připojen pomocí kabelu HDMI k záznamovému zařízení třetího výrobce s podporou protokolu Atomos Open Protocol (záznamová zařízení Atomos SHOGUN, NINJA nebo monitory řady SUMO). Na monitoru fotoaparátu se zobrazí symbol: Symbol A se zobrazuje v živém náhledu pro videosekvence, zatímco symbol B se zobrazuje během záznamu videosekvence. Během záznamu kontrolujte záznamové zařízení a jeho zobrazovač, abyste se ujistili, že je stopáž ukládána do zařízení (mějte na paměti, že výstup stopáže do zařízení může být při použití ovládání externího záznamu narušen). Při doběhnutí časovače pohotovostního režimu se automaticky vypne zobrazovač fotoaparátu a ukončí se výstup HDMI; při záznamu videosekvencí na externí zařízení vyberte položku Časovač pohotovost. režimu v uživatelské funkci c3 (Zpoždění automat. vypnutí) a vyberte možnost Žádný limit nebo dobu delší, než je předpokládaná doba záznamu. Další informace o funkcích a ovládání zařízení viz návod dodávaný se záznamovým zařízením.
  • Bitová hloubka výstupních dat: K dispozici jsou možnosti 8 bitů a 10 bitů.
  • Nastavení N-Log: Pro zachování detailů ve světlech a stínech a zamezení přesycenosti barev při záznamu videosekvencí vyberte možnost Zapnuto (nelze zaznam. na kartu). Tuto možnost (je k dispozici při výběru možnosti 10 bitů v položce Bitová hloubka výstupních dat) vyberte při záznamu stopáže, u které budou později prováděny barevné korekce. Stopáž se zaznamená přímo na externí zařízení a nelze ji uložit na paměťovou kartu fotoaparátu. Položky Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost a Citlivost ISO (režim M) v menu videosekvencí lze nastavit na hodnoty od ISO 1 600 do 25 600 (Z 7) nebo 51 200 (Z 6), resp. na hodnoty ISO 800 až 25 600 (Z 7) nebo 51 200 (Z 6).
  • Asistent pro zobrazení: Pro živý náhled stopáže videosekvence zaznamenané při výběru možnosti Zapnuto (nelze zaznam. na kartu) v položce Nastavení N-Log vyberte možnost Zapnuto. Barvy v náhledu se budou lišit od barev výsledné videosekvence, ale nebude to mít žádný vliv na skutečně zaznamenanou stopáž.

Výstup HDMI

Výstup HDMI není k dispozici během záznamu videosekvencí při velikostech obrazu 1 920 × 1 080 120p, 1 920 × 1 080; 100p nebo 1 920 × 1 080 se zpomaleným záznamem, resp. pokud je fotoaparát připojený k počítači se spuštěným softwarem Camera Control Pro 2.

10bitová hloubka výstupních dat

Možnost 10 bitů lze použít pouze v kombinaci s kompatibilními záznamovými zařízeními. Bez ohledu na vybraný režim zobrazení se zapne monitor fotoaparátu a hledáček zůstane vypnutý. Nelze fotografovat; během záznamu videosekvence platí při výběru velikosti obrazu 3 840 × 2 160 následující omezení:

 • Videosekvence nejsou zaznamenávány na paměťové karty vložené ve fotoaparátu.
 • Symboly a znaky na monitoru se zobrazí v nízkém rozlišení.
 • Výběr obrazového pole DX na fotoaparátu Z 7 sníží obrazový úhel na přibližně 90 %. Obrazový úhel na fotoaparátu Z 6 je vždy snížen na přibližně 90 %.

Zvětšení obrazu

Videosekvence zaznamenané při velikosti obrazu 3 840 × 2 160 se při zvětšení obrazu zobrazí ve velikosti 1 920 × 1 080.