Pomocný volič lze použít jako joystick pro výběr zaostřovacího pole nebo lze stisknutím jeho středu aktivovat blokování zaostření a/nebo expoziční paměť.

Výběr zaostřovacího pole

Prostřednictvím pomocného voliče vyberete zaostřovací pole na obrazovce provozních informací. Výběr zaostřovacího pole není k dispozici při nastavení automatické volby zaostřovacích polí jako režimu činnosti zaostřovacích polí (0 Režimy činnosti zaostřovacích polí).

Zaostřovací pole

Expoziční paměť

Stisknutím středu pomocného voliče se uloží aktuální nastavení expozice do paměti. Expoziční paměť lze použít ke změně kompozice snímku po změření expozice objektu, který se nebude ve výsledné kompozici nacházet ve vybraném zaostřovacím poli, a je účinná zejména v kombinaci s bodovým měřením expozice nebo integrálním měřením se zdůrazněným středem.

Blokování zaostření

Když je vybrán zaostřovací režim AF-C, stiskněte střed pomocného voliče pro blokování zaostření na aktuálním objektu. Při použití blokování zaostření vyberte jiný režim činnosti zaostřovacích polí než automatickou volbu zaostřovacích polí.

Blokování zaostření a expoziční paměť

Chcete-li použít blokování zaostření a expoziční paměť, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Zaostřete a nastavte expozici.

  Umístěte objekt do zóny vybraného zaostřovacího pole a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro aktivaci zaostřování a měření expozice.

 2. Zablokujte zaostření a aktivujte expoziční paměť.

  Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny stiskněte střed pomocného voliče pro současnou aktivaci blokování zaostření a expoziční paměti (zobrazí se symbol AE-L).

  Tlačítko spouště

  Pomocný volič

 3. Změňte kompozici snímku a exponujte.

  Zaostření zůstává blokováno i mezi expozicí jednotlivých snímků po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny (AF-S) nebo stisknutí středu pomocného voliče, aby bylo možné pořídit několik snímků za sebou se stejným zaostřením.

Je-li aktivní blokování zaostření, neměňte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pohne-li se objekt, zaostřete znovu na novou vzdálenost.

AF-S

Pokud je vybrán zaostřovací režim AF-S, je během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny aktivní blokování zaostření (zaostření je blokováno rovněž během stisknutí středu pomocného voliče).

Použití tlačítka spouště pro aktivaci expoziční paměti

Pokud je vybrána možnost Zapnuto (namáčk. do poloviny) v uživatelské funkci c1 (Tlačítko spouště jako AE-L), aktivuje se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny expoziční paměť.