Režim b (Auto) lze použít rovněž k jednoduchému záznamu videosekvencí ve stylu „zaměř a stiskni“.

 1. Zapněte fotoaparát.

  Rozsvítí se monitor a kontrolní panel.

 2. Vyberte režim videosekvencí.

  Otočte volič fotografování/videosekvence do polohy 1. Mějte na paměti, že volitelné blesky nelze použít při nastavení fotoaparátu do režimu videosekvencí.

 3. Vyberte režim b.

  Stiskněte a podržte tlačítko aretace voliče expozičních režimů na horní straně fotoaparátu a otočte volič do polohy b.

  Volič expozičních režimů

  Tlačítko aretace voliče expozičních režimů

 4. Spusťte záznam.

  Stisknutím tlačítka záznamu videosekvence zahajte záznam. Během záznamu zobrazuje fotoaparát indikaci záznamu a zbývající čas. Fotoaparát lze během záznamu kdykoli přeostřit stisknutím tlačítka AF-ON nebo klepnutím na objekt na zobrazovači. Zvuk je zaznamenán prostřednictvím vestavěného mikrofonu; nezakrývejte mikrofon během záznamu.

  Tlačítko záznamu videosekvence

  Indikace záznamu

  Zbývající čas

 5. Ukončete záznam.

  Opětovným stisknutím tlačítka záznamu videosekvence ukončete záznam. Během dokončujícího se ukládání videosekvence fotoaparátem na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu. Dokud kontrolka přístupu nezhasne a záznam není uložen, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.

  Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

Symbol 0

Symbol 0 indikuje, že nelze zaznamenávat videosekvence.

V režimu videosekvencí lze stisknutím tlačítka spouště až na doraz pořizovat bez přerušení záznamu statické snímky. Při pořízení snímku bliká na zobrazovači symbol C.

Fotografování v režimu videosekvencí

Expozici snímků lze provést i v případě, že není zaostřeno na objekt. Snímky jsou zaznamenávány ve formátu JPEG v jemném kvalitě s rozměry odpovídajícími aktuálně vybrané velikosti obrazu videosekvencí. V režimech sériového snímání se snímací frekvence během pozastaveného záznamu mění podle možnosti vybrané v položce Vel. obrazu/snímací frekv., ale během probíhajícího záznamu je při každém stisknutí tlačítka spouště pořízen pouze jeden snímek. V rámci každé videosekvence lze pořídit až 50 snímků.

Během fotografování

Na zobrazovači a výsledných snímcích a videosekvencích se mohou při použití zářivkového osvětlení nebo osvětlení pomocí rtuťových či sodíkových výbojek, resp. při výskytu pohyblivých objektů – zejména při horizontálním panorámování fotoaparátem nebo rychlém horizontálním pohybu objektu napříč záběrem – zobrazit proužky či blikající nebo zkreslený obraz. Mohou se také objevit zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a světlé skvrny. V některých oblastech obrazového pole obsahujících blikající reklamy a další přerušované světelné zdroje, resp. v případě krátkodobého osvětlení objektu bleskem nebo jiným jasným a krátkodobým zdrojem světla se mohou zobrazit světlé oblasti nebo proužky. Při zvětšení obrazu aktuálního záběru objektivu se může zobrazit šum (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy. Při použití motorického nastavení clony během záznamu videosekvence se může vyskytnout blikání obrazu.

Nemiřte fotoaparátem do slunce ani do jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu.

Záznam videosekvencí

Záznam se automaticky ukončí při dosažení maximální délky záznamu, zaplnění paměťové karty, sejmutí objektivu, volbě jiného režimu nebo otočení voliče fotografování/videosekvence do polohy C. Mějte na paměti, že vestavěný mikrofon může zaznamenat zvuky fotoaparátu nebo objektivu během redukce vibrací, automatického zaostřování nebo změny nastavení clony.