Vyvážení bílé barvy zaručuje, že bílé objekty jsou bez ohledu na barvu světelného zdroje reprodukovány jako bílé. Pro většinu světelných zdrojů se doporučuje výchozí nastavení (j). Pokud nelze dosáhnout žádoucích výsledků s automatickým vyvážením bílé barvy, vyberte níže popsaným způsobem jinou možnost.

Vyvážení bílé barvy lze vybrat pomocí položek Vyvážení bílé barvy v menu i , v menu fotografování a v menu videosekvencí (0 Vyvážení bílé barvy, Vyvážení bílé barvy, Vyvážení bílé barvy).

Ve výchozím nastavení lze vyvážení bílé barvy vybrat rovněž podržením tlačítka Fn1 ve stisknuté poloze a otáčením hlavního příkazového voliče (0 Funkční tlačítka (Fn1 a Fn2)).

Pokud je vybrána možnost 4 (Automaticky), I (Zářivkové světlo), K (Výběr barevné teploty) nebo L (Manuální nastavení), můžete vybrat podržením tlačítka Fn1 ve stisknuté poloze a otáčením pomocného příkazového voliče vnořenou možnost.

Možnost K * Popis
4 Automaticky Vyvážení bílé barvy je nastavováno automaticky pro dosažení optimálních výsledků u většiny světelných zdrojů. Při použití volitelného blesku se vyvážení bílé barvy upraví v souladu se světlem produkovaným bleskem.
  Uchovat bílou (red. teplé barvy) 3 500–8 000 Tato možnost eliminuje teplý barevný nádech vytvářený žárovkovým světlem.
Uchovat atmosféru osvětlení Tato možnost částečně zachovává teplý barevný nádech vytvářený žárovkovým světlem.
Uchovat teplé barvy Tato možnost zachovává teplý barevný nádech vytvářený žárovkovým světlem.
D Auto. WB pro přirozené světlo 4 500–8 000 Při použití za přírodního osvětlení poskytuje tato možnost barvy bližší vnímání lidského zraku.
H Přímé sluneční světlo 5 200 Použijte pro objekty na přímém slunečním světle.
G Zataženo 6 000 Použijte za denního světla při zatažené obloze.
M Stín 8 000 Použijte za denního světla u objektů ve stínu.
J Žárovkové světlo 3 000 Použijte pro žárovkové osvětlení.
I Zářivkové světlo Použijte pod zářivkovým osvětlením; vyberte typ zářivek v souladu se světelným zdrojem.
  Sodíkové výbojky 2 700
Zářivk. světlo „teplá bílá“ 3 000
Zářivkové světlo „bílá“ 3 700
Zářivk. sv. „studená bílá“ 4 200
Zářivk. sv. „denní bílé světlo“ 5 000
Zářivk. světlo „denní světlo“ 6 500
Vysokotepl. rtuť. výbojky 7 200
5 Blesk 5 400 Použijte v kombinaci se studiovými blesky a dalšími velkými blesky.
K Výběr barevné teploty 2 500-10 000 Vyberte barevnou teplotu ze seznamu hodnot nebo podržením tlačítka Fn1 ve stisknuté poloze a otáčením pomocného příkazového voliče.
L Manuální nastavení Změřte vyvážení bílé barvy pro objekt nebo světelný zdroj (stiskněte a podržte tlačítko Fn1 pro přechod do režimu přímého měření, 0 Manuální nastavení), zkopírujte vyvážení bílé barvy z existujícího snímku nebo vyberte existující hodnotu podržením tlačítka Fn1 ve stisknuté poloze a otáčením pomocného příkazového voliče.

Barevná teplota. Všechny hodnoty jsou přibližné a nezahrnují jemné vyvážení (je-li dostupné).

D („Auto. WB pro přirozené světlo“)

Možnost D (Auto. WB pro přirozené světlo) nemusí při použití pod umělým světlem přinášet očekávané výsledky. Vyberte možnost 4 (Automaticky) nebo možnost odpovídající zdroji světla.

Studiové blesky

Možnost 4 (Automaticky) nemusí poskytovat v kombinaci s velkými studiovými blesky očekávané výsledky. V těchto případech použijte manuální nastavení nebo možnost 5 (Blesk) a pomocí funkce jemného vyvážení dolaďte vyvážení bílé barvy.

Jemné vyvážení bílé barvy

Při použití jiného nastavení než Výběr barevné teploty lze vyvážení bílé barvy jemně doladit pomocí položek Vyvážení bílé barvy v menu i, v menu fotografování a v menu videosekvencí (0 Jemné vyvážení bílé barvy).

4 („Automaticky“)

Fotografické informace o snímku u snímků pořízených s využitím automatického vyvážení bílé barvy udávají barevnou teplotu vybranou fotoaparátem v okamžiku pořízení snímku. Tuto hodnotu můžete použít jako referenční hodnotu při výběru barevné teploty v položce Výběr barevné teploty. Chcete-li během přehrávání zobrazit fotografické informace, přejděte k položce Možnosti zobraz. pro přehráv. v menu přehrávání a vyberte možnost Fotografické informace.

Barevná teplota

Vnímání barvy světelného zdroje se mění v závislosti na pozorovateli a dalších okolnostech. Barevná teplota je objektivním vyjádřením barvy světelného zdroje definovaným ve vztahu k teplotě absolutně černého tělesa zahřátého na takovou teplotu, aby vyzařovalo světlo stejné vlnové délky. Světelné zdroje s barevnou teplotou okolo 5 000–5 500 K se jeví jako bílé, světelné zdroje s nižší barevnou teplotou – jako jsou například žárovky – vnímáme jako nažloutlé nebo načervenalé. Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou vnímáme jako namodralé.

Teplejší (červenější) barvy

Studenější (modřejší) barvy

Obecně v případě, že mají vaše snímky červený nádech nebo chcete cíleně dosáhnout studenějších barev, volte nižší hodnoty, a v případě, že mají vaše snímky modrý nádech nebo chcete cíleně dosáhnout teplejších barev, volte vyšší hodnoty.