Stisknutím tlačítka i zobrazte menu i.

Vyberte položky pomocí multifunkčního voliče a stisknutím tlačítka J zobrazte možnosti, potom vyberte možnost a stiskněte tlačítko J pro potvrzení výběru a návrat do menu i (pro návrat k předchozímu zobrazení beze změny nastavení stiskněte tlačítko i).

Příkazové voliče

Nastavení vybraných položek lze upravit rovněž otáčením hlavního příkazového voliče pro výběr možnosti a následným stisknutím tlačítka J (vnořené možnosti, jsou-li dostupné, lze vybírat otáčeném pomocného příkazového voliče; v některých případech lze vybrat stejné možnosti pomocí obou voličů). Aktuální možnost bude vybrána rovněž tehdy, pokud vyberete jinou položku multifunkčním voličem nebo namáčknete tlačítko spouště do poloviny.