V této části naleznete názvy a umístění ovládacích prvků a zobrazovaných informací.

Tělo fotoaparátu

1 Volič expozičních režimů
2 Očko pro upevnění popruhu
3 Tlačítko aretace voliče expozičních režimů
4 Stereofonní mikrofon
5 Tlačítko záznamu videosekvence
6 Hlavní vypínač
7 Tlačítko spouště
8

Tlačítko E

9

Tlačítko S

10 Značka obrazové roviny (E)
11 Hlavní příkazový volič
12 Reproduktor
13 Kontrolní panel
14 Sáňky pro upevnění příslušenství (volitelných blesků)

1 Obrazový snímač
2 Tlačítko režimů monitoru
3

Pomocné světlo AF

Světlo předblesku proti červeným očím

Kontrolka samospouště

4 Krytka konektoru pro připojení příslušenství a konektorů USB a HDMI
5 Krytka konektorů pro sluchátka a mikrofon
6 Montážní značka objektivu
7 Konektor pro sluchátka
8 Kontrolka CHARGE
9 Konektor USB
10 Konektor HDMI
11 Konektor pro připojení příslušenství
12 Konektor pro externí mikrofon
13 Krytka těla

Nedotýkejte se obrazového snímače

Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na obrazový snímač, nedotýkejte se jej čistícími nástroji, ani jej nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání nebo jiné poškození obrazového snímače. Informace o čištění obrazového snímače viz „Čištění obrazového snímače“ (0 Čištění obrazového snímač).

Obrazový snímač

1 Snímač pohledu do hledáčku
2 Hledáček
3 Okulár hledáčku
4

Tlačítko K

5

Tlačítko O

6 Monitor
7 Volič dioptrické korekce hledáčku
8 Tlačítko DISP
9 Volič fotografování/videosekvence
10 Tlačítko AF-ON
11 Pomocný volič
12

Tlačítko i

13 Krytka slotu pro paměťovou kartu
14 Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
15 Tlačítko J
16 Multifunkční volič
17 Tlačítko G
18

Tlačítko c (E)

19

Tlačítko W (Q)

20

Tlačítko X

Monitor

Úhel monitoru lze nastavit vyobrazeným způsobem.

1 Pomocný příkazový volič
2 Tlačítko Fn1
3 Tlačítko Fn2
4 Aretace krytky prostoru pro baterii
5 Krytka prostoru pro baterii
6 Upevňovací bajonet
7 Tlačítko aretace bajonetu
8 Kontakty CPU
9 Stativový závit
10 Krytka průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje

Sériové číslo výrobku

Sériové číslo tohoto výrobku lze nalézt po otevření monitoru.

Kontrolní panel

Kontrolní panel svítí při zapnutém fotoaparátu. Ve výchozím nastavení se zobrazují následující indikace; kompletní seznam indikací zobrazovaných na kontrolním panelu viz „Kontrolní panel“ (0 Kontrolní panel).

1 Čas závěrky
2 Clona
3 Indikace stavu baterie
4 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
5 Počet zbývajících snímků
6 Snímací režimy
7 Citlivost ISO

Monitor a hledáček

Ve výchozím nastavení se v režimu fotografování zobrazují na monitoru a v hledáčku následující indikace; kompletní seznam indikací viz „Zobrazovače fotoaparátu a kontrolní panel“ (0 Zobrazovač fotoaparátu a kontrolní panel).

Monitor

Hledáček

1 Expoziční režim
2 Zaostřovací pole
3 Snímací režimy
4 Zaostřovací režim
5 Režimy činnosti zaostřovacích polí
6 Active D-Lighting
7 Předvolba Picture Control
8 Vyvážení bílé barvy
9 Obrazové pole
10 Velikost obrazu
11 Kvalita obrazu
12 Symbol i
13

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

14 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
15 Počet zbývajících snímků
16 Citlivost ISO
17

Indikace citlivosti ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

18 Clona
19 Čas závěrky
20 Měření expozice
21 Indikace stavu baterie
22 Typ závěrky
23 Indikace redukce vibrací
24 Fotografování dotykem
25 Indikace „nenastavené hodiny“

V režimu videosekvencí se zobrazují následující položky.

Monitor

Hledáček

1

Indikace záznamu

Zakázaný záznam

2 Zbývající čas
3 Velikost obrazu a snímací frekvence/kvalita obrazu
4 Název souboru
5 Snímací režim (statické snímky)
6 Sledování objektu
7 Úroveň zvuku
8 Citlivost mikrofonu
9 Frekvenční charakteristika
10 Značky oblasti činnosti automatického zaostřování