Tato část slouží jako návod k objektivu pro zákazníky, kteří zakoupí sadu s objektivem NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S. V některých zemích nebo oblastech nemusí být sady s objektivem k dispozici.

Používání objektivu

Součásti objektivu: Názvy a funkce

1 Sluneční clona Sluneční clony blokují parazitní světlo, které by jinak způsobilo výskyt závoje nebo reflexů. Slouží také jako ochrana objektivu.
2 Značka aretované polohy sluneční clony Použijte při nasazování sluneční clony.
3 Značka pro nasazení sluneční clony
4 Montážní značka sluneční clony Použijte při nasazování sluneční clony.
5 Zoomový kroužek Otáčením kroužku se nastavuje delší nebo kratší ohnisková vzdálenost. Objektiv nezapomeňte před použitím vysunout.
6 Stupnice ohniskových vzdáleností Při nastavování ohniskové vzdálenosti zobrazuje přibližnou ohniskovou vzdálenost.
7 Značka pro odečítání ohniskové vzdálenosti
8 Příkazový kroužek
 • Vybrané automatické zaostřování: V režimu automatického zaostřování můžete otáčením tohoto přizpůsobitelného kroužku provádět funkci vybranou pomocí fotoaparátu.
 • Vybrané manuální zaostřování: Otáčením kroužku se zaostřuje.
9 Montážní značka objektivu Použijte při nasazování objektivu na fotoaparát.
10 Gumové těsnění bajonetu
11 Kontakty CPU Slouží k přenosu dat do a z fotoaparátu.
12 Volič zaostřovacích režimů Pro automatické zaostřování vyberte polohu A, pro manuální zaostřování vyberte polohu M. Mějte na paměti, že bez ohledu na zvolené nastavení je třeba zaostřit manuálně, když je pomocí ovládacích prvků na fotoaparátu nastaveno manuální zaostřování.
13 Přední krytka objektivu
14 Zadní krytka objektivu

Nasazení a sejmutí

Nasazení objektivu

 1. Vypněte fotoaparát, sejměte krytku těla a zadní krytku objektivu.

 2. Nasaďte objektiv na tělo fotoaparátu za současného vyrovnání montážní značky na objektivu s montážní značkou na těle fotoaparátu a otočte objektivem tak daleko proti směru hodinových ručiček, až zaklapne do aretované polohy.

Sejmutí objektivu

 1. Vypněte fotoaparát.

 2. Stiskněte a podržte tlačítko aretace bajonetu a současně otočte objektivem ve směru hodinových ručiček.

Před použitím

Objektiv je vybaven teleskopickým tubusem a je třeba jej před použitím vysunout. Otáčejte zoomovým kroužkem objektivu vyobrazeným způsobem tak daleko, až tubus objektivu zaklapne ve vysunuté poloze. Snímky lze pořizovat pouze tehdy, když se značka pro odečítání ohniskové vzdálenosti nachází v rozmezí hodnot 24 až 70 na stupnici ohniskových vzdáleností.

Fotografovat lze v rozmezí těchto ohniskových vzdáleností

Chcete-li objektiv zasunout, otáčejte zoomovým kroužkem v opačném směru tak daleko, až dosáhnete polohy (I) na stupnici ohniskových vzdáleností.

Pokud zapnete fotoaparát se zasunutým objektivem, zobrazí se varování. Před použitím objektiv vysuňte.

Nasazení a sejmutí sluneční clony

Vyrovnejte montážní značku sluneční clony (I) se značkou pro nasazení sluneční clony (I) a potom otočte sluneční clonou (w) tak daleko, až se značka I vyrovná se značkou aretované polohy sluneční clony (K).

Chcete-li sluneční clonu sejmout, proveďte kroky výše v opačném sledu.

Při nasazování nebo snímání sluneční clony držte clonu v blízkosti symbolu I na její základně a nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud se objektiv nepoužívá, lze sluneční clonu otočit a nasadit ji na objektiv v obrácené poloze.

Při nasazeném objektivu

Pokud fotoaparát po zaostření vypnete a poté znovu zapnete, může se zaostření změnit. Před fotografováním znovu přeostřete. Pokud jste během čekání na objekt předostřili na zvolené místo, doporučujeme až do expozice snímku nevypínat fotoaparát.

Bezpečnostní opatření pro použití

 • Nezvedejte ani nedržte objektiv nebo fotoaparát pouze za sluneční clonu.
 • Kontakty CPU udržujte v čistotě.
 • Dojde-li k poškození gumového těsnění bajonetu, ihned přestaňte objektiv používat a dopravte jej do autorizovaného servisního střediska Nikon na opravu.
 • Pokud objektiv nepoužíváte, nasaďte zpět přední a zadní krytku objektivu.
 • Chcete-li chránit vnitřní části objektivu, skladujte objektiv mimo přímé sluneční světlo.
 • Objektiv udržujte v suchu. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
 • Ponechání objektivu na extrémně horkém místě může způsobit poškození nebo deformaci součástí vyrobených z vyztuženého plastu.
 • Rychlé změny teploty mohou způsobit výskyt škodlivé kondenzační vlhkosti na vnitřních i vnějších částech objektivu. Před přemístěním objektivu z teplého do chladného prostředí nebo naopak vložte objektiv v pouzdře do plastového sáčku, abyste zpomalili změnu teplot.
 • Doporučujeme vložit objektiv do pouzdra, aby byl během transportu chráněn před poškrábáním.

Péče o objektiv

 • Pro vyčištění skleněných součástí objektivu obvykle stačí odstranění prachu.
 • Šmouhy a otisky prstů je možné odstranit z optických členů s fluorovou vrstvou pomocí měkkého, čistého bavlněného hadříku nebo utěrky na čištění objektivů; čistěte kruhovým pohybem od středu ke krajům. Chcete-li odstranit odolné skvrny, opatrně otřete objektiv měkkým hadříkem lehce navlhčeným malým množstvím destilované vody, lihu nebo kapaliny na čištění objektivů. Jakékoli stopy ve tvaru kapky, které po tomto procesu zůstanou na vodu a mastnoty odpuzující ploše, lze následně odstranit suchým hadříkem.
 • Při čištění optických členů bez fluorové vrstvy odstraňte skvrny a otisky prstů měkkým, čistým bavlněným hadříkem nebo utěrkou na objektivy lehce navlhčenou malým množstvím lihu nebo kapaliny na čištění objektivů. Při otírání optiky postupujte opatrně kruhovými pohyby od středu ke krajům a dávejte přitom pozor, abyste nezanechali šmouhy a nedotkli se objektivu prsty.
 • K čištění objektivu nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou ředidla nebo benzen.
 • K ochraně předního optického členu objektivu lze použít neutrální filtry (NC; dostupné samostatně) a podobné.
 • Nebudete-li objektiv delší dobu používat, uložte jej na suchém a chladném místě, abyste zamezili výskytu plísní a koroze. Adaptér neskladujte na přímém slunečním světle ani společně s přípravky proti molům, jako je naftalín nebo kafr.

Příslušenství

Dodávané příslušenství

 • 72mm zaklapávací přední krytka objektivu LC-72B
 • Zadní krytka objektivu LF-N1
 • Bajonetová sluneční clona HB-85
 • Pouzdro na objektiv CL-C1

Používání pouzdra na objektiv

 • Pouzdro je určeno k ochraně objektivu před poškrábáním, nikoli pádem nebo jinými fyzickými otřesy.
 • Pouzdro není odolné proti vodě.
 • Materiál použitý na toto pouzdro může při tření nebo namočení vyblednout, pouštět barvu, srazit se nebo změnit zbarvení.
 • Prach odstraňujte měkkým štětečkem.
 • Vodu a skvrny lze odstranit z povrchu měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte líh, benzín, ředidla ani jiné těkavé chemikálie.
 • Výrobek neskladujte na místech vystavených přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti.
 • Pouzdro nepoužívejte k otírání monitoru nebo optických členů objektivu.
 • Dávejte pozor, aby během přepravy nedošlo k pádu objektivu v pouzdře.

Materiál: Polyester

Kompatibilní příslušenství

Šroubovací filtry o průměru 72 mm

Filtry

Nepoužívejte více filtrů současně. Před nasazením filtrů nebo otočných kruhových polarizačních filtrů sejměte sluneční clonu.

Specifikace

Upevňovací bajonet Bajonet Nikon Z
Ohnisková vzdálenost 24–70 mm
Světelnost f/4
Konstrukce objektivu 14 čoček/11 členů (včetně 1 optického členu ze skel ED, 1 asférického optického členu ze skla ED, 3 asférických optických členů, optických členů s antireflexními vrstvami Nano Crystal Coat a předního optického členu s fluorovou vrstvou)
Obrazový úhel
 • Formát FX: 84 ° – 34°20´
 • Formát DX: 61 ° – 22°50´
Stupnice ohniskových vzdáleností Odstupňovaná v mm (24, 28, 35, 50, 70)
Systém zaostřování Vnitřní zaostřování
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,3 m od obrazové roviny ve všech pozicích zoomu
Počet lamel clony 7 (kruhový otvor clony)
Rozsah clony f/4–22
Průměr filtrového závitu 72 mm (P = 0,75 mm)
Rozměry Cca 77,5 mm (maximální průměr) × 88,5 mm (vzdálenost od dosedací plochy bajonetu při zasunutém objektivu)
Hmotnost Cca 500 g

Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit vzhled, specifikace a výkon tohoto výrobku.